Kwaliteit

Villa Vrolijk voldoet uiteraard aan de wettelijke voorwaarden en normen die de overkoepelende organisatie Kind & Gezin oplegt voor een kinderdagverblijf. Dat is voor u als ouder een garantie dat uw kinderen goed opgevangen worden. Bovendien kunnen we als erkend kinderdagverblijf ook een fiscaal attest opstellen, zodat u de kosten voor de kinderopvang in mindering kan brengen bij de aangifte van uw inkomstenbelasting.

Een stapje verder
Toch is het louter en alleen voldoen aan de normen van Kind & Gezin voor ons niet voldoende. We willen een stapje verder gaan en het verschil maken op vlak van veiligheid, verzorging en pedagogische methodiek. Onze begeleidsters zijn niet zomaar “aanwezig” maar ook “bezig” met uw kind! We streven ernaar dat uw kind zich thuis voelt in Villa Vrolijk en dezelfde goede zorgen krijgt als wanneer u het zelf zou opvangen, daartoe houden we zoveel mogelijk rekening met de gewoontes van thuis.

003.jpgGeschoolde begeleidsters
Het kinderdagverblijf beschikt over een team deskundigebegeleiders die beantwoorden aan de diplomavereisten van K&G. Ze beschikken tevens overeen verklaring van goed gedrag, afgegeven volgens de wet justitiële gegevens. Alle medewerkers volgen regelmatig bijscholing.

ZIKO
Villa Vrolijk werkt met ZIKO, een instrument om de kwaliteit van de opvang in kaart te brengen. We gaan dus systematisch na hoe de kinderen het in de opvang maken. In onze visie zijn welbevinden en betrokkenheid dé voorwaarden tot een kwalitatieve opvang.